piątek, 15 lipca 2011

PRACA DYPLOMOWA 2011. REWITALIZACJA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ KARTUZY-LĘBORK. NA PRZYKŁADZIE STACJI KOLEJOWEJ SIERAKOWICE.

Temat pracy jest związany tematyką kolejową. Celem projektu jest reaktywacja całej linii Kartuzy – Sierakowice, w celach turystycznych oraz propozycją rozbudowy funkcji poszczególnych stacji krajowych na w/w odcinku na przykładzie stacji kolejowej Sierakowice. Do funkcji znajdujących się na stacjach należą: turystyka, rekreacja, wypoczynek, kultura, gastronomia oraz edukacja. Warto zwrócić uwagę na, bogatą historię kolejnictwa na Pomorzu. Stworzenie infrastruktury dla turystyki industrialnej. Wszelkie zabytki takie jak wieże wodne, przepompownie, naprężacze, semafory, żurawie wodne itd. Zostały zaliczone do tego typu zabytków. Odcinek Kartuzy – Lębork wybrałam z uwagi na charakterystyczne budownictwo pruskie, które jest widoczne na poszczególnych stacjach kolejowych. Dzięki temu, że linia powstała w jednym okresie, dworce zostały zbudowane z jednego projektu architektonicznego. Zbliżone do się budynki pod względem kubaturowym, z których wyróżniają się w nich większe stacje, które posiadają dwukondygnacyjne budynki. Ważnym czynnikiem jest możliwość reaktywacji linii jako kolei dojazdowej do Trójmiasta zwanej SKM.

Fotografia stanu obecnego:


Inspiracje:Wykorzystanie budynków, które w swoim charakterze nawiązują do dworków wiejskich i ich popularyzacja nakreśli nie tylko problem reaktywacji linii do celów turystycznych ale także sprawi, iż ludność kaszubska będzie utożsamiać się z tym szlakiem kolejowym. Stacja kolejowa Sierakowice usytuowana jest 200 metrów od centrum. Dobry stan nasypów kolejowych umożliwia reaktywację ruchu „pociągu retro” na trasie Kartuzy – Sierakowice. Klub Tendrzak z Gdańska organizuje przejazdy drezynowe na odcinku Prokowo – Sierakowice. Stacja Sierakowice posiada większy budynek, który umożliwia stworzenie wachlarza możliwości projektowych.


Program funkcjonalny zakłada reaktywacje stacji Sierakowice w celach turystycznych. Zapewniam funkcję jaką jest transport kolejowy szlakiem żelaznym oraz uzupełniam dworzec o funkcje reprezentatywną.
Funkcja reprezentatywna to kultura, informacja i promocja. Do funkcji turystycznej również należy gastronomia oraz możliwość noclegów na terenie stacji. Dzięki usytuowaniu stacji 200 metrów od centrum oraz większej powierzchni budynek w Sierakowicach dał mi podstawę do przyjęcia dodatkowej funkcji edukacyjno-kulturalnej.
Czynnik przyrodniczo – poznawczy to pieszy i rowerowy „szlak retro” biegnący wzdłuż torów kolejowych. „Szlak retro” to wznowienie przejazdów kolejowych, z który korzystali by nie tylko turyści ale również mieszkańcy okolicznych gmin w okresie letnim. Lokalizacja trasy retro zapewnia swoim odwiedzającym niepowtarzalne i jedyne na Kaszubach widoki. Ważnym aspektem jest wykorzystana w projekcie otaczającej infrastruktury i przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. Przestrzeń dworca to strefa turystyczno – podróżna, w której nawiązuje się relacja z podróżującym.


Istotnym aspektem jest zapewnienie zaplecza nazwanego bazą rowerową. Zapewniam możliwości wypożyczenia, naprawy bądź przechowania sprzętu rowerowego zwanego „Rowerownią”. W okresie zimowym istniałaby możliwość wypożyczenia sprzętu do narciarstwa biegowego. Mały magazyn znajduje się za głównym budynkiem dworca i jest dostępny od ulicy Piwnej. Wypożyczalnia sprzętu jest pretekstem do podróżowania w alternatywny i ekologiczny sposób śladami dawnej kolei żelaznej.

Część magazynu kolejowego została przeznaczona na przestrzeń spotkań, która spełnia funkcję baru, poczekalni. Zapewniony jest garmaż kaszubski. W projekcie uwzględniam zaplecze kuchenne i podręczny magazyn oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników baru. We wnętrzu „Magazynu” dominuje biel, drewno oraz czerń. Celem było stworzenie przestrzeni do odpoczynku, spotkań i integracji. W magazynie znajdować się będzie stała ekspozycja fotografii kolejowej z regionu Kaszub.


Czynnik turystyczno - edukacyjny dworca w Sierakowicach to ekspozycja kolejową w „Sali Pamięci” - pomieszczenia dawnej poczekalni. Swoje miejsce znalazły tam znaki kolejowe, telefony, piktogramy i zegary nie tylko z epoki kolei żelaznej. W skład prezentacji kolejowej wchodzi również pokój nastawni, gdzie mamy możliwość przyjrzenia się działaniu tego typu urządzeniu. Celem ekspozycji jest ochrona elementów kolejowych przed zniszczeniem, zapomnieniem. Lokomotywa przy „Magazynie” jest elementem ruchomym wystawy. W okresie letnim rampa ‘Magazynu” restauracyjnego miałaby przedłużenie do platformy kolejowej, na której wystawiamy stoliki dla gości dworca.Proponuje również stworzenie punktu informacyjnego, pełniącego również rolę kasy biletowej. Informacje przekazywane w biurze dotyczą otaczającej infrastruktury kolejowej, walorów Kaszub oraz baz noclegowych znajdujących się w poszczególnych miejscowościach. Stacja posiada stały dostęp do Internetu, interaktywny wgląd do bazy turystycznej oraz kulturalnej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz